Aşı Dolabı Isı Takip Sistemi

Aşı dolabı ısı takip sistemi ile aşı dolaplarında bulunan ilaçların ısı kontrolleri sağlanmaktadır. İnsan sağlığı için bozulmadan ve belirlenen ısı değerleri arasında muhafaza edilmesi gereken aşıların uzaktan ölçüm ve sıcaklık değerlerinin, istenilen sistem üzerinden anlık olarak takibi ve kayıt tutulmasını sağlamak amaçtır.

Sıcaklık değerlerinin anlık olarak takip edilmesi, aşıların bozulmadan tüketilmesi için gerekli olan sıcaklık denetimleri yapılmaktadır. İlaçlar olması gerektiğinden yüksek ya da düşük ısı değerinde saklandığı zaman, insan sağlığına ciddi derecede zararları olabilmektedir. Aşı dolabı insan sağlığını riske atmamak adına oluşturulmuş, ısı endeksli bir sisteme sahiptir. Aşı dolabı ısı takibi, dolap içerisine yerleştirilen sıcaklık sensorları sayesinde, ısı değişimleri takip edilerek, insan sağlığına herhangi bir zarar gelmesini engellemek adına ilaç satışı ve uygulaması yapılan her kurumda bulunması gereken önemli bir sistemi içermektedir.

Aşı dolabı ısı takibi sayesinde, gerçek zamanlı olarak sıcaklık takibi yapılabilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın şartnamesine göre aşı dolabı takip sistemi soğuk zincir ürünlerini içeren tüm noktalarda bulunması gereklidir. Aşı dolabı takibi, soğuk zincir ürünlerinin saklandıkları dolap, depo ve nakledilen araçlar içerisinde bulunması gerekmektedir. Aşı dolabı ısı takibi sayesinde gerçek zamanlı olarak sıcaklık takibi yapılabilir. Ayrıca, aşı dolabı ısı takip sistemi sayesinde sıcaklık takibi, kesintisiz şekilde düzenli olarak yapılmaktadır. Dolap içerisinde bulunan ürün ve sıcaklıkları hakkında bilgilerin kayıt altında tutulması, raporlamaların yapılması ve ilgili merkezler tarafından izlenilmesi mümkündür. Aşı dolabı ısı takip sistemi, gerekli görülen durumlarda otomatik olarak, ilgililere çeşitli yollardan ulaşabilmektedir. Aşı dolabı takibinde SMS, çağrı ve e-posta gibi yöntemlerle, ilgililerin müdahale etmesi amacıyla uyarı alması, ürünlerin korunması için oldukça etkili bir sistemdir.

Düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık gibi beklenmeyen durumlarda alarm oluşturabilir. Aşı dolabı ısı takibi etkili ve kurulumu kolay bir sistem üzerine hazırlanmıştır, kullanılabilirliği oldukça kolaydır. Aşı ve ilaçların, aşı merkezlerine transferinde ve farklı konumlarda bulunan aşı dolaplarının, tek bir ekran üzerinden takip edilebilmesi de mümkündür. Bulunan her farklı aşı dolabı için ayrı uyarı mesajları ve raporlamalar oluşturabilir. Aşı dolabı ısı takibi sayesinde, soğuk zincirde olması gereken sağlık ürünlerinin, güvenli şekilde muhafaza edilmesi sağlanmaktadır. Ürünlerin etkinliği korunarak insan sağlığına herhangi bir zarar vermesi engellenmektedir. Aşı güvenliğinin artmasının yanı sıra düzenli ve etkili işleyiş göstermeyen dolap ya da depoların kontrol altına alınması, arıza ve bakım takiplerinin de yapılması sağlanabilmektedir. Kısa devre, elektrik kesintisi gibi enerji kaybıyla oluşan problemlerde aşı dolabı takibi sayesinde uyarı cihazı devreye girmekte ve ilgili kişiler bilgilendirilmektedir. Oluşabilecek hataların önlenmesi ve imha edilmesi gereken ürünlerin belirlenmesi için de aşı dolabı ısı takip sistemi, kullanılabilir ve etkili bir sistemdir.

Sormak istedikleriniz için bizi çekinmeden arayınız. DelcomRF A.Ş. ve mühendisleri size memnuniyetle destek verecektir.

Bize ulaşın: 0850-360-8080

Mail:derya@delcomrf.com

info@delcomrf.com

Industrial 4G Router Puzzle: Plastic Case or Metal Case?

Industrial 4G Router Puzzle: Plastic Case or Metal Case?

4G is the fourth generation / generation, in other words, industrial network router devices that allow 150 Mb / s data communication speed over mobile cellular networks in LTE standards.

Industrial Router Comedy in a Plastic Case

The most striking difference between the industrial nature of a router and the commercial versions prepared for daily use, which are called commercial, is the high-range operating temperatures.

First of all, let’s examine the strength conditions of the plastic. Most boxes used in industrial routers are similar boxes from a single company. The material of these boxes is referred to as ABS (UL 94 V-0). Its density is 0.91-0.93 gr / ml. Its maximum usable temperature is 80 ° C. It is low density polyethylene. Melting temperature is 90 ° C.

Industrial routers should be designed to work smoothly in extremely cold environments such as -40 degrees Celsius compared to products produced for use in environments such as homes and offices, and in very hot environments such as +80 degrees.

Companies claiming to sell industrial products have a melting temperature as a box selection. What a strange contradiction is it selling plastic to be crushed under?

Industrial routers should be in the metal box they should be.

DelcomRF 4G YönlendiriciThe DelcomRF 4G Router is not in a plastic case, but in a metal case as it should be. It is a real professional with its industrial IoT applications and serial communication feature. It does not contain incomplete features such as the products recommended for you, 2 Wi-Fi and 1 4G antenna are included with the device. Of course, RS485 and RS232 communication ports and converters are offered with plug and play convenience. DelcomRF 4G Router has 2 LAN and 1 WAN port and RS485 and RS232 communication ports. It is a set with 2.4 Ghz 5 Dbi gain, 1.5m antenna cable, 2 magnet antenna and 4G / LTE 5 Dbi gain, 1.5m antenna. cable, 1 magnet antenna with the cable connection connector that plugs into the RS232 connector input, it is possible to use RS485 and RS232 data inputs. Pumps that produce oil in cold seas, factories that process melt in thousands of degrees, plants that produce cement in dust and vibration, dusty production facilities, devices that will be exposed to vibration and different ambient temperatures must be resistant to these extremes. A momentary stop of these facilities causes enormous financial losses.

That’s why you should pay close attention to details when choosing a product.

Click to review and buy the product.

Please feel free to call us for anything you want to ask.

DelcomRF A.Ş. and its engineers will gladly support you.

Contact us: +90850-360-8080 Mail: derya@delcomrf.com info@delcomrf.com

Endüstriyel 4G Router Bilmecesi: Plastik Kasa mı Metal Kasa mı ?

Endüstriyel 4G Router  Bilmecesi: Plastik Kasa mı  Metal Kasa mı ?
4G dördüncü generasyon/nesil yani bir başka deyişle LTE standartlarında mobil hücresel şebekeler üzerinden 150 Mb/s veri haberleşmesi hızına olanak sağlayan endüstriyel ağ yönlendirici cihazlarıdır.

Plastik Kasada Endüstiyel Router Komedisi
 Bir routerın endüstriyel oluşu ile commercial olarak adlandırılan günlük kullanım için hazırlanmış ticari versiyonları arasında en dikkat çeken farklılık yüksek aralıklı çalışma sıcaklıklarıdır.
Öncelikle plastiğin dayanım koşullarını inceleyelim.

Endüstriyel routerlarda kullanılan çoğu kutu tek bir firmadan çıkmış benzer kutulardır. Bu kutularım malzemesi ABS (UL 94 V-0) olarak geçmektedir.
Yoğunluğu 0.91-0.93 gr/ml.dir. Maksimum kullanılabilir sıcaklığı 80°C dir. Düşük yoğunluklu polietilendir. Erime sıcaklığı 90°C dir.

Endüstriyel routerlar,ev ve ofis gibi ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiş ürünlere nazaran -40 C derece gibi aşırı soğuk ortamlarla +80 derece gibi çok sıcak ortamlarda da sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmalıdır.Endüstiyel ürün sattığını iddia eden firmalar ise kutu seçimi olarak erime sıcaklığı endüstriyel şartlar altında ezilecek  plastik satması ne garip çelişkidir?

Endüstriyel routerlar olması gerektiği metal kutuda olmalıdır.

DelcomRF 4G Yönlendirici DelcomRF 4G Router plastik bir kutuda değil, olması gerektiği gibi metal bir kutuda. Endüstriyel IoT uygulamaları ve seri haberleşme özelliği ile gerçek bir profesyoneldir.Size tavsiye edilen ürünler gibi eksik özellikler barındırmaz, cihazla birlikte 2 adet Wi-Fi ve 1 adet 4G anten gelir. Tabii ki, RS485 ve RS232 iletişim portları ve dönüştürücüler tak ve çalıştır kolaylığı ile sunulmaktadır.

DelcomRF 4G Router, 2 LAN ve 1 WAN portu ile RS485 ve RS232 haberleşme portlarına sahiptir. 2,4 Ghz 5 Dbi kazançlı, 1,5m anten kablosu, 2 mıknatıslı anten ve 4G / LTE 5 Dbi kazançlı, 1,5m antenli bir settir. kablo, 1 mıknatıslı anten RS232 konnektör girişine takılan kablo bağlantı konnektörü ile RS485 ve RS232 veri girişlerini kullanmak mümkündür.

Soğuk denizlerde petrol çıkartan pompalar, binlerde derece sıcaklıkta eriyiki işleyen fabrikalar, toz, titreşim içinde çimento üreten tesislerden,tozlu uretim tesislerinden,  titreşim ve farklı ortam sıcaklıklarına maruz kalacak cihazların mutlaka bu aşırılıklara dayanıklı olması gerekmektedir. Bu tesislerin anlık bir duruşu çok büyük maddi kayıplara sebebiyet vermektedir.

Bu yüzden ürün seçerken ayrıntılara çok dikkat etmelisiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayınız.

Sormak istedikleriniz için bizi çekinmeden arayınız. DelcomRF A.Ş. ve mühendisleri size memnuniyetle destek verecektir.

Bize ulaşın: 0850-360-8080

Mail:derya@delcomrf.com

info@delcomrf.com

kaynak:
https://avvero.com/updates-hardware/what-to-look-for-in-an-industrial-router/

TCP / IP Protocol and Applications

TCP / IP Protocol and Applications

In order for two or more computers to communicate with each other, they need some protocols. Today we will examine the TCP / IP protocol, one of these protocols.
It was first developed by the US Department of Defense (DoD) as an alternative to OSI-based systems in the 80’s. TCP / IP, which stands for Transmission Control Protocol / Internet Protocol, is a package that contains the basic protocols of the internet. It was formed by the combination of many protocols. While the TCP part specifies the important points in data transfer, the IP part specifies to find the transport path. The protocol structure is divided into 5 as Application Layer, Transport Layer, Internet Layer, Network Access Layer and Physical Layer.

TCP / IP Protocol and Applications

1) Application Layer

It provides communication between processes and applications on different servers. (Ex: HTTP, FTP, SMTP, etc.)

2) Transport Layer

Provides point-to-point data flow. (TCP and UDP)

3) Internet Layer

It enables data to be directed from the source to the destination along the networks connected by routers. Source and destination address information that provides this flow is stored in the internet layer.

4) Network Access Layer

It is the layer for the logical interface between the end system and the network. The data is physically transformed into 1 and 0 and carried. MATCH

5) Physical Layer

It determines the characteristic properties of the communication medium, the signaling rate and the coding scheme. Data is converted into electrical signals or electromagnetic waves depending on the cable type (or wireless).

TCP / IP Protocol and Applications

How Does TCP / IP Work?
TCP / IP uses a client / server communication model that is provided by another computer (server) on the network a service (such as sending a web page) to a user or machine (client).

Collectively, the TCP / IP protocol group is classified as stateless, which means each client request is new as it has nothing to do with the new requests. Being stateless frees up network paths, allowing them to be used continuously.

However, the transport layer itself is situational. It transmits a single message and remains in place until all packets in a message are received and reassembled at the destination.

Advantages of TCP / IP

TCP / IP is not mandatory and consequently not controlled by a single company. Therefore, the internet protocol package can be changed easily. It is compatible with all operating systems, so it can communicate with any other system. The Internet protocol package is also compatible with all types of computer hardware and networks.TCP / IP, as a highly scalable and routable protocol, can determine the most efficient route over the network.

TCP/IP Protokolü ve UygulamalarıDelcomRF TCP / IP modem solves all your connection and data transfer needs without any problems.
TCP IP RF Modem, MO + 32 bit processor, 512 byte buffer support, high air data rate up to 70 kbps, continuous data transfer feature, strong communication distance, addressable feature, 256 frequency channels, output power in European standards, and the ability to establish RF networks over modems. are features. Besides, modems with dozens of different parameters are in industrial class.

Click to review and buy the product.

Feel free to call us for anything you want to ask. DelcomRF A.Ş. and its engineers will gladly support you. Contact us: 0850-360-8080

Mail: derya@delcomrf.com

info@delcomrf.com

TCP/IP Protokolü ve Uygulamaları

TCP/IP Protokolü ve Uygulamaları

İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişim kurabilmesi için bazı protokollere ihtiyaçları vardır.Bugun bu protokollerden olan TCP/IP protokolünü inceleyeceğiz.
İlk olarak 80’li yıllarda Amerikan Savunma Bakanlığı(DoD) tarafından OSI tabanlı sistemlere alternatif olarak geliştirilmiştir. Açılımı Transmission Control Protocol/Internet Protokol olan TCP/IP internetin temel protokollerini içeren bir pakettir. Bir çok protokolün bir araya gelmesi ile oluşmuştur. TCP kısmı veri transferinde önemli noktaları belirtirken IP kısmı taşıma yolunu bulmayı belirtir. Protokol yapısı Uygulama Katmanı, Taşıma Katmanı, İnternet Katmanı, Ağ Erişim Katmanı ve Fiziksel Katman olmak üzere 5’e ayrılır.

 

1) Uygulama Katmanı

Farklı sunucular üzerindeki süreç ve uygulamalar arasındaki iletişimi sağlar. (Örn: HTTP, FTP, SMTP, vs.)

2) Taşıma Katmanı

Noktadan noktaya veri akışını sağlar. (TCP ve UDP)

3) İnternet Katmanı

Routerlar ile birbirine bağlanmış ağlar boyunca verinin kaynaktan hedefe yönlendirilmesini sağlar. Bu akışı sağlayan kaynak ve hedef adres bilgileri internet katmanında saklanır

4) Ağ Erişim Katmanı

Uç sistem ile ağ arasındaki lojik arabirime ilişkin katmandır. Verilerin fiziksel olarak 1 ve 0’lara dönüştürülerek taşınması sağlanır. MAC

5) Fiziksel Katman

İletişim ortamının karakteristik özelliklerini, sinyalleşme hızını ve kodlama şemasını belirler. Veri kablo tipine (veya kablosuz) göre elektrik sinyallerine veya elektromanyetik dalgalara dönüştürülür.

TCP/IP Protokolü ve Uygulamaları

TCP/IP Nasıl Çalışır?

TCP/IP, ağdaki başka bir bilgisayar (sunucu) tarafından bir kullanıcıya veya makineye (müşteri) bir hizmet (web sayfası gönderme gibi) sağlanan bir istemci / sunucu iletişim modelini kullanır.

Toplu olarak TCP/IP protokol grubu, vatansız olarak sınıflandırılır, bu da her bir müşteri isteğinin, yeni istekler ile ilgisi olmadığı için yeni olduğu anlamına gelir. Vatansız olmak, ağ yollarını serbest bırakarak sürekli kullanımlarını sağlar.

Bununla birlikte, nakil katmanının kendisi durumsaldır. Tek bir mesaj iletir ve bir mesajdaki tüm paketler alınana ve hedefe yeniden monte edilinceye kadar bağlantısı yerinde kalır.

TCP/IP’nin Avantajları

TCP/IP zorunlu değildir ve sonuç olarak tek bir şirket tarafından kontrol edilmemektedir. Bu nedenle, internet protokol paketi kolayca değiştirilebilir. Tüm işletim sistemleriyle uyumludur, bu nedenle diğer herhangi bir sistemle iletişim kurabilir. İnternet protokol paketi, her türlü bilgisayar donanımı ve ağları ile de uyumludur.

TCP/IP Protokolü ve Uygulamaları

TCP/IP oldukça ölçeklenebilir ve yönlendirilebilir bir protokol olarak, ağ üzerinden en verimli yolu belirleyebilir.

TCP/IP Protokolü ve UygulamalarıDelcomRF  TCP/IP modem, tüm bağlantı ve veri aktarım ihtiyaçlarınızı sorunsuz şekilde çözer.
TCP IP RF Modem, MO+ 32 bit işlemcisi, 512 byte buffer desteği, 70 kbps varan yüksek hava veri hızı, devamlı veri aktarım özelliği, güçlü haberleşme mesafesi, adreslenebilir özelliği, 256 frekans kanalı, Avrupa standartlarında çıkış gücü ile modemler üzerinden RF ağ oluşturabilmesi temel özellikleridir. Bunun yanında, onlarca değişik parametreye sahip olan modemler, endüstriyel sınıftadır.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayınız.

Sormak istedikleriniz için bizi çekinmeden arayınız. DelcomRF A.Ş. ve mühendisleri size memnuniyetle destek verecektir.

Bize ulaşın: 0850-360-8080

Mail:derya@delcomrf.com

info@delcomrf.com

 

How to Control a Wireless Submersible Pump using RF Radio Frequency and GSM Technology?

How to Control a Wireless Submersible Pump using RF Radio Frequency and GSM Technology?

A submersible pump is a type of centrifugal “centrifugal” pump designed to operate in a fully submerged state. Also called sub-pumps or electric submersible pumps (ESP). If you are using a water well for drinking or irrigation, you probably used a submersible pump.

With the advancement of technology, the transition to remote control systems instead of manually turning these pumps on and off began a long time ago and has been used for over 30 years. DelcomRF A.Ş. It is at your service with a wide range of products for this field. The product range working with RF Radio Frequency system was named Pompamatik as the title. How to control a wireless submersible pump using RF radio frequency and GSM technology?

The title of the product range that includes GSM technology is named Pompstart. These product title titles are divided into many subgroups. Whether there is energy in your warehouse, the possibility to see your water level in the tank in cm, the thermal break in the pump motor, the automatic re-establishment of the thermal, getting information about unauthorized access to the warehouse and pump buildings, reading the first letters of the words “Supervisory Control and Data Acquisition” is an abbreviation created with. Its purpose is to see status information on a computer screen or a “HMI” panel that serves visually between human and machine. It is a software-supported hardware that provides visual monitoring and if necessary management of water level, alarm conditions and many other information. How is wireless submersible pump control done using RF radio frequency and GSM technology?

DelcomRF Inc. You can see the benefits of using SCADA support with branded products that work with RF Radio Frequency and GSM technology as follows;

Your engine systems will not work more than necessary. You do not run out of water in the tank and you will not run out of water. In addition, the amount of malfunction is reduced to a minimum.
It definitely prevents situations such as water overflows, unnecessary pump energy consumption, pump aging.
It allows you to see tank and pump status information anytime, anywhere. It shows the water level in your water tank with centimeter precision.
In case of thermal breakdown, the system is activated mechanically by re-establishing the thermal. It transmits information about its thermal state to you. Sends information messages for additional faults. If you want, it can also inform you by speaking with the voice robot search.
It allows you to visually monitor information notifications either from your phone or from a computer.
Radio frequency systems can communicate at distances of up to 10000 meters. With GSM and GPRS / 4G technology, the distance limit is eliminated.

How to control a wireless submersible pump using RF radio frequency and GSM technology?

There are 2 different wireless communication methods in wireless well control systems. These; RF (Radio Frequency – Wireless) and GSM (Operator – Sim Card)

RF Radio Frequency Control System Working Between PompaMatik Pump and Water Tank

 

POMPAMATIK WATER TANK- PUMP RF CONTROL SYSTEM

The RF Control System between the Pump and the Pump provides controlled and automatic water tank filling by wireless communication up to 10 km “10000 meters” distance between the pump and the water tank. It is a plug and play automation system that does not need a PLC or CPU, as a set. You can provide a complete communication automation between the pumping unit and the water tank, pumping tank and pump.

PumpMatik Storage Between Pump Radio Frequency Control System, RSSI signal level quality level indicator on the tank and pump units, battery indicator for battery-powered devices, active or passive status indicators in “used models” float, relay output indicators, power on / off status indicators. they have notifications. The distance can be increased as much as desired by adding RF Radio Frequency transmitter units to reach places where communication is farther away.

Pompamatik systems are divided into two as there is no energy on the water tank side. The model, which has energy on the warehouse side, operates with grid energy. The non-electric model on the tank side works with a single 12V / 7A dry maintenance-free battery. Thus, there will be no problems with theft of solar energy panels! How to control a wireless submersible pump using RF radio frequency and GSM technology?

Attention please!

Although the communication systems made by changing the operation of the radios and using high-capacity solar energy panels and batteries are not legal, they are also unsuitable for use.

Also; It is not possible for those who say that we do not need a battery, we operate it with a battery, to reach a distance of 10Km in radio frequency wireless communication systems and to provide service without energy for 2.5 years, by mathematical calculation. Do not rely on 3-person companies that have a few years of history, try to do business with government support, and whose company accounts are empty “in monetary terms”! DelcomRF A.S. was established in 1992 to serve the telecommunications industry, and in 2008 turned towards the production of only wireless communication systems and automation products. Industrial and professional wireless control, address of scada products, DelcomRF A.Ş.

* T-2000 coded Pompamatik systems are in the list of approved devices with the BTK information technologies class 2 notification form. “Why companies that say that there is no need for this are not there, if not, DelcomRF A.Ş. Ask why is on the list. ”

* Check by clicking the link!

GSM (Operator – Sim Card) Control System Working Between PompStart Pump and Water Tank

GSM WIRELESS AUTOMATION BETWEEN THE WATER TANK AND PUMP

 

It automatically controls the water filling between the pump and the water tank. There is no distance limit. It communicates over GSM and you do not have to pay for this automation between the pump and the warehouse. In other words, it communicates free of charge between the tank device that gives the pump motor the start and stop order and the pump device that activates the pump. It informs you about alarm issues by sending you a text message for critical water level and tank overflow levels in the water tank. Thermal threw, there is an intrusion, the water level in the tank is this cm, like a phase failure …

How to control a wireless submersible pump using RF radio frequency and GSM technology? It doesn’t matter whether there is energy on the tank side or not. A small battery such as 12 Volt / 7 Amper, which enables it to work for 30 days without sun exposure, and a small solar energy panel support with 10 Watt power for charging, is also provided next to the device in non-energy applications. It does not need large panels and large capacity batteries, large mounting spaces! Thus, the risk of the solar panel being stolen is almost negligible! Avoid batteries and panels recommended for you with high capacity. It is obvious that the technology is old or the product is a technology that consumes a lot of energy.

Feel free to call us for anything you want to ask. DelcomRF A.Ş. and its engineers will gladly support you. Contact us: +90850-360-8080
Mail us: derya@delcomrf.com
info@delcomrf.com

 

RF Radyo Frekans ve GSM Teknolojisi kullanılarak Kablosuz Dalgıç Pompa Kontrolü Nasıl Yapılır?

RF Radyo Frekans ve GSM Teknolojisi kullanılarak Kablosuz Dalgıç Pompa Kontrolü Nasıl Yapılır?

Dalgıç pompa, tamamen daldırılmış halde çalışmak üzere tasarlanmış, bir tür santrifüj “merkezkaç” pompadır. Ayrıca, alt pompalar veya elektrikli dalgıç pompalar (ESP) olarak da adlandırılır. İçme veya sulama için bir su kuyusu kullanıyorsanız, muhtemelen bir dalgıç pompa kullanmış olursunuz.

Teknolojinin ilerlemesiyle, bu pompaların manuel aç kapa yapmak yerine, uzaktan kontrol sistemlerine geçiş, çok uzun süreler önce başlamış ve 30 yılı aşkın süredir de kullanılmaktadır. DelcomRF A.Ş. bu alana yönelik çok çeşit içeren geniş bir ürün yelpazesi ile hizmetinizdedir. RF Radyo Frekans sistemi ilen çalışan ürün gamına başlık olarak Pompamatik adını vermiştir. RF radyo frekans ve GSM teknolojisi kullanılarak kablosuz dalgıç pompa kontrolü nasıl yapılır?

GSM teknolojisi içeren ürün gamı başlığı ise Pompstart ismi ile adlandırmaktadır. Bu ürün isim başlıkları, kendi içlerinde birçok alt guruba ayrılmaktadır. Deponuzda enerji olup olmadığı, depodaki su seviyenizi cm olarak görme imkanı, pompa motorunda termik atma durumu, termiğin otomatik olarak yeniden kurulması, izinsiz depo ve pompa binalarına giriş durumları hakkında bilgi alma, bunları bir SCADA “Supervisory Control and Data Acquisition” kelimelerinin ilk harflerinin okunması ile oluşturulan bir kısaltmadır. Amacı, bir bilgisayar ekranı ya da insan ile makine arasında görsel olarak hizmet veren bir “HMI” panel ekran üzerinde durum bilgilerini görmenizi sağlar. Su seviyesinin, alarm durumları ve bunlar gibi birçok bilginin, görsel olarak izlenmesini ve gerekir ise yönetilmesini sağlayan yazılım destekli donanımdır” RF radyo frekans ve GSM teknolojisi kullanılarak kablosuz dalgıç pompa kontrolü nasıl yapılır?

DelcomRF A.Ş. markalı RF Radyo Frekans ve GSM teknolojisi ile çalışan ürünler ile SCADA desteği kullanmanızın faydalarını şu şekilde görebilirsiniz;

 • Motor sistemleriniz gereğinden fazla çalışmaz. Depoda su bitmez ve susuz kalmazsınız. Ayrıca arıza miktarı yok derecek kadar aza iner.
 • Su taşmaları, gereksiz pompa enerji sarfiyatı, pompa yaşlanması gibi durumların önüne kesin olarak geçer.
 • Depo ve pompa durum bilgilerini, istediğiniz an, istediğiniz yerden görmenizi sağlar. Su deponuzdaki su seviyesini santimetre hassasiyetinde gösterir.
 • Termik arızanızda sistemi mekanik olarak termiği yeniden kurarak devreye alır. Termik durumu hakkındaki bilgiyi size iletir. Ek arızalar için bilgi mesajı gönderir. İsterseniz sesli robot araması ile sizi konuşarak da bilgilendirebilir.
 • Bilgi bildirimlerini görsel olarak ister telefonunuzdan, ister bir bilgisayardan izlemenizi sağlar.
 • Radyo frekans sistemleri 10000 metreye varan mesafelerde haberleşebilmektedir. GSM ve GPRS/4G teknolojisi ile mesafe sınırı ortadan kalkmaktadır.

RF radyo frekans ve GSM teknolojisi kullanılarak kablosuz dalgıç pompa kontrolü nasıl yapılır?

Kablosuz kuyu kontrol sistemlerinde 2 farklı kablosuz haberleşme metodu bulunmaktadır.  Bunlar;  RF (Radyo Frekans – Telsiz) ve GSM (Operatör – Sim Kart)

PompaMatik Pompa ile Su Deposu Arasında Çalışan RF Radyo Frekans Kontrol Sistemi

PompaMatik Depo Pompa Arası RF Kontrol Sistemi

PompaMatik Depo Pompa Arası RF Kontrol Sistemi, pompa ve su deposu arasında 10 Km “10000 metre” mesafeye kadar kablosuz haberleşerek, kontrollü ve otomatik su deposu dolumu sağlar. PLC ya da CPU ihtiyacı duymayan, set halinde tak ve çalıştır bir otomasyon sistemidir. Pompamatik ünitesi ile su deposu, terfi deposu ve pompa arasında tam bir haberleşme otomasyonu sağlayabilirsiniz.

PompaMatik Depo Pompa Arası Radyo Frekanslı Kontrol Sistemi, depo ve pompa üniteleri üzerinde RSSI sinyal seviye kalite seviye göstergesi, akülü cihazlar için akü göstergesi, şamandıra “kullanılan modellerde” aktif ya da pasif durum göstergeleri, role çıkış göstergeleri, enerji var yok çalışıyor durum göstergeleri gibi bildirimlere sahiptirler. Haberleşmenin daha uzak olduğu yerlere ulaşmak için RF Radyo Frekanslı aktarıcı üniteleri eklenerek mesafe istenildiği kadar arttırılabilir.

Pompamatik sistemleri, su deposu tarafında enerji var yok diye ikiye ayrılırlar. Depo tarafında enerji olan modeli, şebeke enerjisi ile çalışarak hizmet verir. Depo tarafında elektrik olmayan modeli ise 12V/7A kuru bakımsız küçük bir tek akü ile çalışır. Böylece güneş enerji paneli çalınma sıkıntıları yaşanmaz! RF radyo frekans ve GSM teknolojisi kullanılarak kablosuz dalgıç pompa kontrolü nasıl yapılır?

Lütfen Dikkat!

Telsizlerin çalışma şeklini değiştirerek, yüksek kapasiteli güneş enerji paneli ve akü kullanılarak yapılan haberleşme sistemleri yasal olmamakla beraber, kullanımı da elverişsizdir.

Ayrıca; Bizim aküye ihtiyacımız yok, biz bir pil ile çalıştırıyoruz diyenlerin, Radyo Frekanslı çalışan kablosuz haberleşme sistemlerinde 10Km mesafeyi yakalaması ve 2,5 yıl enerji olmadan hizmet vermesini sağlaması, matematiksel hesapla da mümkün değildir. Birkaç yıllık geçmişi, devlet desteği ile iş yapmaya çalışan, mini sermaye ile kurulmuş firmalara itimat etmeyiniz! DelcomRF A.Ş.firması 1992 yılında telekomünikasyon sektörüne hizmet vermek amaçlı kurulmuş, 2008 yılında sadece kablosuz haberleşme sistemleri ve otomasyon ürünleri üretimine yönelmiştir. Endüstriyel ve profesyonel kablosuz kontrol, scada ürünlerinin adresi, DelcomRF A.Ş. dir.

* T-2000 kodlu Pompamatik sistemleri, BTK bilgi teknolojileri sınıf 2 bildirim formu ile onay almış cihazlar listesinde bulunmaktadır. “Buna gerek yok diyen firmaların, neden orada olmadığını, gerek yoksa, DelcomRF A.Ş. nin neden listede olduğunu sorunuz.”

* Linke tıklayarak kontrol ediniz!

PompStart Pompa ile Su Deposu Arasında Çalışan GSM (Operatör – Sim Kart ) ile Çalışan Kontrol Sistemi

Depo Pompa Arasında Ücretsiz Çalışan GSM Otomasyon Sistemi PompStart

 

Pompa ile su deposu arasında, su dolumunu otomatik kontrol eder. Mesafe sınırı yoktur. GSM üzerinden haberleşir ve pompa ile depo arasında sağladığı bu otomasyon için ücret ödemenize gerek yoktur. Yani, pompa motoruna, çalış ve dur emrini veren depo cihazı ile pompayı devreye alan pompa cihazı arasında bedava haberleşir. Su deposundaki, kritik su seviyesi ve depo taşıyor seviyeleri için size kısa mesaj atarak, alarm konuları hakkında bilgi verir. Termik attı, izinsiz giriş var, depodaki su seviyesi şu kadar cm, faz arızası gibi…

RF radyo frekans ve GSM teknolojisi kullanılarak kablosuz dalgıç pompa kontrolü nasıl yapılır? Depo tarafında enerji var ya da yok fark etmez. Depo tarafında enerji olmayan uygulamalarda, güneş görmeden 30 gün çalışabilmesini sağlayan 12 Volt / 7 Amper gibi küçük bir akü ve şarj için 10 Watt gücünde, yer kaplamayan küçük bir güneş enerji panel desteği de, cihaz yanında sunulmaktadır. Büyük paneller ve yüksek kapasiteli akülere, geniş montaj alanlarına ihtiyaç duymaz! Böylece güneş paneli çalınma riski yok denecek kadar düşer! Size yüksek kapasiteli önerilen akü ve panellerden kaçının. Teknolojisinin eski olduğu ya da ürünün çok enerji harcayan bir teknoloji olduğu bellidir.

Sormak istedikleriniz için bizi çekinmeden arayınız. DelcomRF A.Ş. ve mühendisleri size memnuniyetle destek verecektir. Bize ulaşın: 0850-360-8080

Mail:derya@delcomrf.com

       info@delcomrf.com

 

RF Radyo Frekans ve GSM Teknolojisi kullanılarak Kablosuz Dalgıç Pompa Kontrolü Nasıl Yapılır?

.RF Radyo Frekans ve GSM Teknolojisi kullanılarak Kablosuz Dalgıç Pompa Kontrolü Nasıl Yapılır?

 

Dalgıç pompa, tamamen daldırılmış halde çalışmak üzere tasarlanmış, bir tür santrifüj “merkezkaç” pompadır. Ayrıca, alt pompalar veya elektrikli dalgıç pompalar (ESP) olarak da adlandırılır. İçme veya sulama için bir su kuyusu kullanıyorsanız, muhtemelen bir dalgıç pompa kullanmış olursunuz.

Teknolojinin ilerlemesiyle, bu pompaların manuel aç kapa yapmak yerine, uzaktan kontrol sistemlerine geçiş, çok uzun süreler önce başlamış ve 30 yılı aşkın süredir de kullanılmaktadır. DelcomRF A.Ş. bu alana yönelik çok çeşit içeren geniş bir ürün yelpazesi ile hizmetinizdedir. RF Radyo Frekans sistemi ilen çalışan ürün gamına başlık olarak Pompamatik adını vermiştir. RF radyo frekans ve GSM teknolojisi kullanılarak kablosuz dalgıç pompa kontrolü nasıl yapılır?

GSM teknolojisi içeren ürün gamı başlığı ise Pompstart ismi ile adlandırmaktadır. Bu ürün isim başlıkları, kendi içlerinde birçok alt guruba ayrılmaktadır. Deponuzda enerji olup olmadığı, depodaki su seviyenizi cm olarak görme imkanı, pompa motorunda termik atma durumu, termiğin otomatik olarak yeniden kurulması, izinsiz depo ve pompa binalarına giriş durumları hakkında bilgi alma, bunları bir SCADA “Supervisory Control and Data Acquisition” kelimelerinin ilk harflerinin okunması ile oluşturulan bir kısaltmadır. Amacı, bir bilgisayar ekranı ya da insan ile makine arasında görsel olarak hizmet veren bir “HMI” panel ekran üzerinde durum bilgilerini görmenizi sağlar. Su seviyesinin, alarm durumları ve bunlar gibi birçok bilginin, görsel olarak izlenmesini ve gerekir ise yönetilmesini sağlayan yazılım destekli donanımdır” RF radyo frekans ve GSM teknolojisi kullanılarak kablosuz dalgıç pompa kontrolü nasıl yapılır?

DelcomRF A.Ş. markalı RF Radyo Frekans ve GSM teknolojisi ile çalışan ürünler ile SCADA desteği kullanmanızın faydalarını şu şekilde görebilirsiniz;

 • Motor sistemleriniz gereğinden fazla çalışmaz. Depoda su bitmez ve susuz kalmazsınız. Ayrıca arıza miktarı yok derecek kadar aza iner.
 • Su taşmaları, gereksiz pompa enerji sarfiyatı, pompa yaşlanması gibi durumların önüne kesin olarak geçer.
 • Depo ve pompa durum bilgilerini, istediğiniz an, istediğiniz yerden görmenizi sağlar. Su deponuzdaki su seviyesini santimetre hassasiyetinde gösterir.
 • Termik arızanızda sistemi mekanik olarak termiği yeniden kurarak devreye alır. Termik durumu hakkındaki bilgiyi size iletir. Ek arızalar için bilgi mesajı gönderir. İsterseniz sesli robot araması ile sizi konuşarak da bilgilendirebilir.
 • Bilgi bildirimlerini görsel olarak ister telefonunuzdan, ister bir bilgisayardan izlemenizi sağlar.

Radyo frekans sistemleri 10000 metreye varan mesafelerde haberleşebilmektedir. GSM ve GPRS/4G teknolojisi ile mesafe sınırı ortadan kalkmaktadır.

RF radyo frekans ve GSM teknolojisi kullanılarak kablosuz dalgıç pompa kontrolü nasıl yapılır?

Kablosuz kuyu kontrol sistemlerinde 2 farklı kablosuz haberleşme metodu bulunmaktadır.  Bunlar;  RF (Radyo Frekans – Telsiz) ve GSM (Operatör – Sim Kart)

PompaMatik Pompa ile Su Deposu Arasında Çalışan RF Radyo Frekans Kontrol Sistemi

 

 •  
 • PompaMatik Depo Pompa Arası RF Kontrol Sistemi, pompa ve su deposu arasında 10 Km “10000 metre” mesafeye kadar kablosuz haberleşerek, kontrollü ve otomatik su deposu dolumu sağlar. PLC ya da CPU ihtiyacı duymayan, set halinde tak ve çalıştır bir otomasyon sistemidir. Pompamatik ünitesi ile su deposu, terfi deposu ve pompa arasında tam bir haberleşme otomasyonu sağlayabilirsiniz.

     PompaMatik Depo Pompa Arası Radyo Frekanslı Kontrol Sistemi, depo ve pompa üniteleri üzerinde RSSI sinyal seviye kalite seviye göstergesi, akülü cihazlar için akü göstergesi, şamandıra “kullanılan modellerde” aktif ya da pasif durum göstergeleri, role çıkış göstergeleri, enerji var yok çalışıyor durum göstergeleri gibi bildirimlere sahiptirler. Haberleşmenin daha uzak olduğu yerlere ulaşmak için RF Radyo Frekanslı aktarıcı üniteleri eklenerek mesafe istenildiği kadar arttırılabilir.

    Pompamatik sistemleri, su deposu tarafında enerji var yok diye ikiye ayrılırlar. Depo tarafında enerji olan modeli, şebeke enerjisi ile çalışarak hizmet verir. Depo tarafında elektrik olmayan modeli ise 12V/7A kuru bakımsız küçük bir tek akü ile çalışır. Böylece güneş enerji paneli çalınma sıkıntıları yaşanmaz! RF radyo frekans ve GSM teknolojisi kullanılarak kablosuz dalgıç pompa kontrolü nasıl yapılır?

  Lütfen Dikkat!

  Telsizlerin çalışma şeklini değiştirerek, yüksek kapasiteli güneş enerji paneli ve akü kullanılarak yapılan haberleşme sistemleri yasal olmamakla beraber, kullanımı da elverişsizdir.

  Ayrıca; Bizim aküye ihtiyacımız yok, biz bir pil ile çalıştırıyoruz diyenlerin, Radyo Frekanslı çalışan kablosuz haberleşme sistemlerinde 10Km mesafeyi yakalaması ve 2,5 yıl enerji olmadan hizmet vermesini sağlaması, matematiksel hesapla da mümkün değildir. Birkaç yıllık geçmişi, devlet desteği ile iş yapmaya çalışan, firma hesapları “parasal anlamda” boş olan 3 kişilik firmalara itimat etmeyiniz! DelcomRF A.Ş.firması 1992 yılında telekomünikasyon sektörüne hizmet vermek amaçlı kurulmuş, 2008 yılında sadece kablosuz haberleşme sistemleri ve otomasyon ürünleri üretimine yönelmiştir. Endüstriyel ve profesyonel kablosuz kontrol, scada ürünlerinin adresi, DelcomRF A.Ş. dir.

  * T-2000 kodlu Pompamatik sistemleri, BTK bilgi teknolojileri sınıf 2 bildirim formu ile onay almış cihazlar listesinde bulunmaktadır. “Buna gerek yok diyen firmaların, neden orada olmadığını, gerek yoksa, DelcomRF A.Ş. nin neden listede olduğunu sorunuz.”

  * Linke tıklayarak kontrol ediniz!

 • PompStart Pompa ile Su Deposu Arasında Çalışan

  GSM (Operatör – Sim Kart ) ile Çalışan Kontrol Sistemi

   

  Pompa ile su deposu arasında, su dolumunu otomatik kontrol eder. Mesafe sınırı yoktur. GSM üzerinden haberleşir ve pompa ile depo arasında sağladığı bu otomasyon için ücret ödemenize gerek yoktur. Yani, pompa motoruna, çalış ve dur emrini veren depo cihazı ile pompayı devreye alan pompa cihazı arasında bedava haberleşir. Su deposundaki, kritik su seviyesi ve depo taşıyor seviyeleri için size kısa mesaj atarak, alarm konuları hakkında bilgi verir. Termik attı, izinsiz giriş var, depodaki su seviyesi şu kadar cm, faz arızası gibi…

  RF radyo frekans ve GSM teknolojisi kullanılarak kablosuz dalgıç pompa kontrolü nasıl yapılır? Depo tarafında enerji var ya da yok fark etmez. Depo tarafında enerji olmayan uygulamalarda, güneş görmeden 30 gün çalışabilmesini sağlayan 12 Volt / 7 Amper gibi küçük bir akü ve şarj için 10 Watt gücünde, yer kaplamayan küçük bir güneş enerji panel desteği de, cihaz yanında sunulmaktadır. Büyük paneller ve yüksek kapasiteli akülere, geniş montaj alanlarına ihtiyaç duymaz! Böylece güneş paneli çalınma riski yok denecek kadar düşer! Size yüksek kapasiteli önerilen akü ve panellerden kaçının. Teknolojisinin eski olduğu ya da ürünün çok enerji harcayan bir teknoloji olduğu bellidir.

  Sormak istedikleriniz için bizi çekinmeden arayınız. DelcomRF A.Ş. ve mühendisleri size memnuniyetle destek verecektir. Bize ulaşın: 0850-360-8080

 

Wireless Technologies for Industrial Automation

Wireless Technologies for Industrial Automation

In this article, I want to talk under the heading of wireless technologies for industrial automation. The main reason for using wireless technologies for industrial automation is due to the cost policy. With 100 mW RF power, it is possible to wirelessly transmit digital or analog data to the receiver 5000 meters away.

 

  This is a sufficient distance in a factory to wirelessly transport sensor information from one point to another. Analogue or digital sensor information, plc data in the factory are transported from one point to another with valuable and high labor costs.

 

  In addition, there is a new labor cost and a new cable cost for additional data or control needs that may occur later. Therefore, the importance of using wireless technologies for industrial automation has become an indisputable reality. But it should be remembered that there is no reality that every wireless communication technology solves every problem. The right products should be chosen for the right applications and should be supported by secure software. The way to do this is through a professional. DelcomRF Wireless Technologies Inc., a manufacturer and implementer of wireless automation systems. It safely carries you to the level you want to reach in wireless automation projects.

 

The evolution in wireless technologies has opened the door to a new class of automation architecture that provides a significant strategic advantage. Significant and measurable cost savings in engineering, installation and logistics, as well as dramatic improvements in the frequency and reliability of field data collection, as well as cheap and easy-to-use applicability.

 

Cost advantages are the top priority among those driving the adoption of wireless technologies. Other important considerations are the security and better management of legacy systems that were not on the network before. It can be listed as follows;

 

Workmanship and Installation:

Working wirelessly in an industrial environment is 10 times cheaper than wired alternatives. It also provides faster commissioning and stability. Engineering costs are also drastically reduced, as extensive research and planning is no longer required to route cables to junction boxes or control rooms.

 

Reduced costs in cabling engineering, installation and maintenance, combined with increased data collection flexibility, are the driving forces in using wireless technologies.

 

Instant and Accurate Information:

As a result of replacing manual readings with automatic measurement with an RF wireless system, time-saving clean and clear information can be obtained quickly.

 

Deployment:

It is much easier to apply detachable and removable systems to the created wireless network. Integration of legacy systems can be easily taken into the same network. You can instantly integrate Modbus-powered RS485 technology into the wireless network with a wireless modbus rf radio modem.

 

Application Saver:

There are rapid detection of internal problems. The problem can be solved within minutes by changing the wireless data carrier or sensor connected to the system, without the need to follow the data line-wiring for defective sensor or plc and so on. It ensures that the budget allocated for maintenance is reduced.

 

Having a wireless automation network that can prevent the problems such as manually opening and closing the valve by sending one to the system and having a wireless automation network that can open and close the valve at the desired degree increases the safety of human and life in dangerous production areas.

 

Unfortunately, one type of wireless technology doesn’t solve all problems. Therefore, in order to maximize the return on their industrial wireless networking investment, companies must choose the most suitable technology for a particular application, not the most expensive. While you have wireless radio modems-networks operating at rs-485 level with modbus communication, saying that Ethernet is a new technology like modbus, it does not make sense to try to equip the facility with expensive technology to earn more money and may cause the company to do more damage than wired technology. .

By evaluating the properties of various wireless technology products, interference decisions should be taken for the successful implementation of the wireless architecture solution. These include features such as the output power of the RF Modbus Radio Modem, data transfer rates, manageability of rf sensor sensitivities.

 

ISM Frequency Band

FCC and CE notifications have separated different frequency bands into ISM and PMR channels up to a certain power in America and Europe. 902-928 Mhz bands can be used in America and 869 Mhz band in Europe up to 1W and 500mW power, without license. By obtaining a license, you can provide data transfer over very long distances with 5W or higher powers in the frequency band allocated to you.

RF Radio Modems:


Even if it communicates with Modbus RF Radio Modems with high sensor sensitivity with low power, you may be able to communicate over long distances. Companies with application needs for industrial facilities ask a common question for short distance communication; Do point-to-point antennas need to see each other for RF communication? “No” is often the answer. But it is not true, if a rock starts to sink into the water, the speed it reaches when the blie hits the water causes the rock to slow down, and when it hits, a small amount of particle ruptures. This is the case with RF signals, hitting obstacles the lower the signal strength and quality.

The best wireless communication distance and quality is provided by the communication between two antenna points by seeing each other.

Proper antenna use and the ability to adjust RF output power help to overcome these problems and receive messages. Industrial quality, directional and high gain antennas provide wireless data communication over long distances in a crowded industrial facility environment. Low gain antennas can be used to prevent radio signals from straying from unwanted distances or directions.

Modbus Supported Protocol:
In many existing wired networks, the user can use one protocol at a time. By using wireless architecture, it is possible for several protocols to work on the same communication layer, giving the user more flexibility.

It is a great advantage that any device can be wirelessly connected to existing control systems without number limit. Combined with wireless communication that supports this feature, it turns into a much greater advantage. Pwm modbus rf radio modems that support Modbus communication protocol can easily solve this complexity instead of wireless products that consist of a transmitter and receiver and work as a set by making 4-20 mA signal and I / O communication….

Industrial Production:


For products designed for industrial applications, it should use industrial grade components and operate reliably in industrial temperature ranges typically from -40 C to +80 C (-40 F to 185 F). Problems that can arise from extreme temperatures are commonplace in many applications. In addition, these products are generally manufactured better than consumer devices and continue to work reliably “according to certain dimensions” under shock and vibration conditions. DelcomRF Inc. produces products of this status.

Usability Confirmation:

Industrial wireless modems typically carry some form of certification. Most commonly this is CE certification. In addition, these wireless products must be registered on the BTK “Information and Communication Technologies Authority” website, which is the relevant institution, in the list of devices that have been approved with the Class2 notification form, together with the manufacturer name and can be viewed by the person who wants. 

Wireless Automation


Wireless control systems have been indispensable for industrial automation. Does it take a silver-plated cable for miles or a plug-and-play kit that transmits wireless sensor information provides more efficient and affordable support? The most usable feature of industrial wireless devices is their compatibility with existing OEM technology.

Security – Wireless communication, environmental alarms and personnel management provide greater security and compliance with OSHA regulations in hazardous environments and locations where the facility is close to residential areas. Systems that can detect intrusion, control access, report smoke or fire provide more performance than wired communication.

Workforce Mobility – Wireless connectivity allows mobile workers to access apps on the go, which can increase productivity. Progressing to fixed panels affects worker mobility and productivity.

Stock and Mobile Tracking – Asset tracking supports better use of assets as well as ensuring legal compliance for the use, storage and transportation of hazardous chemicals.

Integrating Wireless Sensor Networks – Sensor integration represents an emerging technology with great potential for common applications. These networks consist of many simple complexities with limited power resources and functionality, but they benefit more than the sum of that complexity. More flexibility and connectivity can be achieved by integrating these networks with other long-range wireless technologies.

More Efficient Use of Information
Knowledge is power. Therefore, the key to constantly adapting to change, with the ability to collect time-critical information, react back to the situation with rapid analysis, increased reliability and profitability, is to some extent through wireless automation applications. As mentioned, no type of wireless technology solves all problems. For this reason, paying attention to the selection of applications, software and hardware with a professional in order to ensure that the selected wireless architecture maximizes limited resources will carry you forward and prevent waste by targeting the purchase of goods.