blog

Endüstriyel Otomasyon için Kablosuz Teknolojiler

Bu yazımızda endüstriyel otomasyon için kablosuz teknolojiler başlığı altında konuşmak istiyorum. Endüstriyel otomasyon için kablosuz teknolojiler kullanmanın başlıca sebebi, maliyet politikasından kaynaklanmaktadır. 100 mW RF güç ile dijital ya da analog verilerin 5000 metre ilerideki alıcıya kablosuz iletilmesi mümkün olmaktadır.

Bu bir fabrika içerisindeki sensor bilgilerinin, bir noktadan bir noktaya kablosuz olarak taşınmasında, yeterli bir mesafedir. Fabrika içerinde bulunan analog ya da dijital sensor bilgileri, plc verileri, değerli ve yüksek işçilik maliyetleri içeren kablolar ile bir noktadan bir noktaya taşınmaktadır.

Ayrıca sonradan oluşabilecek ek veri ya da kontrol ihtiyaçları için yeni bir işçilik ve yeni bir kablo maliyeti gelmektedir. Dolayısı ile endüstriyel otomasyon için kablosuz teknolojiler kullanmanın önemi tartışılmaz bir gerçeklik halini almıştır. Fakat utulmamalıdır ki, her kablosuz iletişim teknolojisi, her sorunu çözer diye bir realite yoktur. Doğru ürünler, doğru uygulamalar için seçilmeli, güvenli yazılımlar ile desteklenmelidir. Bunun yolu bir profesyonelden geçer. Kablosuz otomasyon sistemleri üreticisi ve uygulayıcısı olan DelcomRF Kablosuz Teknolojiler A.Ş. sizi, kablosuz otomasyon projelerinde, gelmek istediğiniz seviyeye güvenle taşır.

Kablosuz teknolojilerdeki evrim, önemli bir stratejik avantaj sağlayan, yeni bir sınıf otomasyon mimarisinin kapısını açtı. Mühendislik, kurulum ve lojistik alanındaki önemli ve ölçülebilir maliyet tasarrufları ile sahadan veri toplama sıklığı ve güvenilirliğinde, çarpıcı gelişmelerin yanı sıra, ucuz ve kolay uygulanabilirlilik ile iyi bir etki sağladı.

Maliyet avantajları, kablosuz teknolojilerin benimsenmesini sağlayanlar arasında ilk sırdadır. Diğer önemli hususlar, daha önce ağda bulunmayan eski sistemlerin güvenliği ve daha iyi yönetimidir. Şöyle sıralanabilir;

İşçilik ve Kurulum:

Endüstriyel ortamda kablosuz çalışmak, kablolu alternatiflerinden 10 kat daha ucuzdur. Ayrıca, daha hızlı devreye alma ve kararlılık sağlar. Kabloların bağlantı kutularına veya kontrol odalarına yönlendirmek için artık kapsamlı araştırmalar ve planlama gerekmediğinden, mühendislik maliyetleri de büyük ölçüde azalır.

Kablolama mühendisliği, kurulum ve bakımda azalan maliyetler, veri toplama esnekliğinin arttırılması ile birleştiğinde, kablosuz teknolojiler kullanılmasında itici güçlerdir.

Anlık ve Doğru Bilgi:

Manüel okumaların, RF kablosuz çalışan bir sistem ile otomatik ölçümle değiştirilmesi sonucunda, zamandan tasarruf sağlanmış temiz ve net bilgi, hızla alınabilmektedir.

Devreye Alma:

Oluşturulan kablosuz ağa eklenebilir ve çıkartılabilir sistemlerin uygulanması çok daha kolaydır. Eski sistemlerin entegrasyonu kolayca aynı ağa alınabilir. Modbus çalışan RS485 teknolojisini, kablosuz modbus rf radyo modem ile kablosuz ağa anında entegre edebilirsiniz.

Uygulama Tasarrufu:

Tesis içi sorunların hızla tespiti söz konusudur. Arızalı sensor ya da plc ve bunun gibi… için veri hattı-kablolama takibi yapılmasına gerek kalmadan, sisteme bağlı olan kablosuz veri taşıyıcısı ya da sensorun değişimi ile sorun, dakikalar içerisinde çözülebilir. Bakım için ayrılan bütçenin düşürülmesini sağlar.

Birini sistem başına göndererek vanayı elle açması-kapatması gibi sorunların önüne geçip, istediğiniz derecede vana açılımı ve kapanması sağlanabilen kablosuz bir otomasyon ağı sahibi olmanız, tehlikeli üretim sahalarında insan-can güvenliğini arttırır.

Maalesef, tek bir kablosuz iletişim teknolojisi türü tüm sorunları çözmez. Bu nedenle, endüstriyel kablosuz ağ yatırımlarının getirisini en üst düzeye çıkarmak için şirketler, belirli bir uygulama için en pahalı değil, en uygun teknolojiyi seçmelidir. Elinizde modbus haberleşen rs-485 seviyesinde çalışan kablosuz radyo modemler-ağlar varken, Ethernet modbus gibi yeni teknolojidir diyerek, sadece daha fazla para kazanmak amaçlı, tesisi pahalı teknoloji ile donatmaya çalışmak da anlam içermemekte ve şirketin kablolu teknolojiye göre daha fazla zarar etmesine de neden olabilmektedir.

ISM Band Serbest Band Modbus RS-485 Seviyesinde Haberleşen Radyo Modem İçin Tıklayınız.

Çeşitli kablosuz teknoloji ürünlerinin özelliklerini değerlendirerek, kablosuz mimari çözümünün başarılı bir şekilde uygulanması için girişim kararları alınmalıdır. Bunlar, RF Modbus Radyo Modemin çıkış gücü, veri aktarım hızları, rf duyarga hassasiyetlerinin yönetilebilirliliği gibi özellikleri içerir.

ISM Frekans Bandı

FCC ve CE bildirimleri farklı frekans bantlarını Amerika ve Avrupa’da belirli güce kadar ISM ve PMR kanalları olarak ayırmışlardır. 902-928 Mhz bantları Amerika’da, 869 Mhz bandı ise Avrupa’da 1W ve 500mW olarak belirlenmiş güçlere kadar, lisansız olarak kullanılabilir. Lisans alarak, size tahsis edilen frekans bandında, 5W ya da daha yüksek güçler ile çok uzak mesafelere veri aktarımı sağlayabilirsiniz.

Lisanslı Band Modbus RS-485 Seviyesinde Haberleşen Radyo Modem İçin Tıklayınız.

RF Radyo Modemler:

Yüksek duyarga hassasiyetine sahip Modbus RF Radyo Modemler ile düşük güç ile haberleşse dahi, uzak mesafeler ile haberleşebilmeniz mümkün olabilir. Endüstriyel tesisler için uygulama ihtiyacına sahip şirketler, kısa mesafeli haberleşmesi için ortak bir soru sorarlar; RF haberleşme için noktalar arası antenlerin birbirlerini görmeleri gerekir mi? “Hayır” sıklıkla cevaptır. Fakat doğru sayılmaz, bir kayayı suya atınca, batmaya başlasa blie suya çarpınca düşerken ulaştığı hız, kayanın yavaşlamasına, çarptığı anda da üzerinden az miktarda da olsa parçacık kopmasına neden olur. RF sinyallerde böyledir, engellere çarptıkça sinyal gücü ve kalitesi düşer.

En iyi kablosuz haberleşme mesafesi ve kalitesi iki anten noktasının, birbirlerini görerek yapılan haberleşme ile sağlanır.

Doğru anten kullanımı ve RF çıkış gücünü ayarlama yeteneği, bu sorunların üstesinden gelmeye ve mesajları almaya yardımcı olur. Endüstriyel kalitede, yönlü ve yüksek kazançlı antenler, kalabalık bir endüstriyel tesis ortamında, uzun mesafelerde kablosuz veri iletişimi sağlar. Düşük kazançlı antenler, radyo sinyallerinin istenmeyen mesafelerden veya yönlerden sapmasını önlemek için kullanılabilir.

Modbus Destekli Protokol:

Birçok mevcut kablolu ağda, kullanıcı bir seferde bir protokol kullanabilir. Kablosuz mimari kullanarak, birkaç protokolün aynı iletişim katmanı üzerinde çalışarak, kullanıcıya daha fazla esneklik kazandırması mümkündür.

Herhangi bir cihazın, mevcut kontrol sistemlerine sayı sınırı olmadan kablosuz bağlanabilmesi büyük avantajdır. Bu özelliği destekleyen kablosuz iletişim ile birleşince çok daha büyük bir avantaja döner. Bir verici ve alıcıdan oluşan, 4-20 mA sinyal ve I/O haberleşmesi yaparak set halinde çalışan kablosuz ürünler yerine, Modbus iletişim protokolünü destekleyen pwm modbus rf radyo modemler, bu karmaşıklığı kolayca çözerler….

Endüstriyel Üretim:

Endüstriyel uygulamalar için tasarlanan ürünler için endüstriyel sınıfta bileşenler kullanmalı ve tipik olarak -40 C ila +80 C (-40 F ila 185 F) arasındaki endüstriyel sıcaklık aralıklarında güvenilir şekilde çalışmalıdır. Aşırı sıcaklıklardan doğabilecek sorunlar, birçok uygulamada olağandır. Ek olarak, bu ürünler genellikle tüketici cihazlarından daha iyi üretilir ve şok ve titreşim koşullarında “belli ölçülere göre” güvenilir çalışmaya devam ederler. DelcomRF A.Ş. bu statüde ürünler üretir.

Kullanılabilirlilik Onayı:

Endüstriyel kablosuz modemler tipik olarak bir tür onay sertifikası taşır. En yaygın olarak bu CE sertifikasıdır. Ayrıca, bu kablosuz çalışan ürünlerin sınıf2 bildirim formu ile onay almış cihazlar listesinde, üretici ismi ile birlikte, ilgili kurum olan BTK “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu” internet sitesinde kayıtlı olmalı ve isteyen kişi tarafından görülebilmelidir. Bkz. DelcomRF A.Ş. ürünlerine Tıklayınız

Kablosuz Otomasyon

Kablosuz kontrol sistemleri, endüstriyel otomasyon için vazgeçilmez olmuştur. Kilometrelerce gümüş kaplı bir kablo çekmek mi, yoksa kablosuz sensor bilgisi aktaran tak çalıştır bir set mi daha verimli ve uygun fiyat desteği sağlar? Endüstriyel çalışan kablosuz cihazların en kullanılabilir özelliği, mevcut OEM teknolojisine uyum sağlamasıdır.

Güvenlik – Kablosuz haberleşme, çevresel alarmlar ve personel yönetimi, tehlikeli ortamlarda ve tesisin yerleşim alanlarına yakın olduğu yerlerde, OSHA yönetmeliklerine daha fazla güvenlik ve uyum sağlar. İzinsiz girişleri tespit edebilir, erişimi kontrol edebilir, duman veya yangını rapor edebilir sistemler, kablolu haberleşmeden daha fazla performans sağlar.

İşgücü Hareketliliği – Kablosuz bağlantı, mobil çalışanların hareket halindeki uygulamalara erişmesini sağlar ve bu da verimliliği artırabilir. Sabit panellere ilerlemek, işçi hareketliliği ve üretkenliğini etkiler.

Stok ve Mobil Takip – Varlığın takibi, varlıkların daha iyi kullanılmasına ve ayrıca tehlikeli kimyasalların kullanımı, depolanması ve taşınması için yasal uyumluluk sağlayarak destek sunar.

Kablosuz Sensor Ağlarını Entegre Etme – Sensor entegrasyonu, yaygın uygulamalar için büyük potansiyele sahip olan gelişen bir teknolojiyi temsil eder. Bu ağlar sınırlı güç kaynaklarına ve işlevselliğe sahip çok sayıda basit karmaşadan oluşur, ancak bu karmaşa toplamından daha fazla yarar sağlarlar. Bu ağları diğer uzun menzilli kablosuz teknolojilerle bütünleştirerek daha fazla esneklik ve bağlantı elde edilebilir.

Daha Verimli Bilgi Kullanımı

Bilgi güçtür. Bu nedenle, zaman açısından kritik bilgileri toplamak, hızlı analiz ile duruma geri tepki verme yeteneği, artan güvenilirlik ve kârlılıkla, değişime sürekli uyum sağlamanın anahtarı bir nebze de olsa kablosuz otomasyon uygulamalarından geçer. Belirtildiği gibi, hiçbir kablosuz iletişim teknolojisi türü tüm sorunları çözmez. Bu nedenle, seçilen kablosuz mimarinin, sınırlı kaynakları en üst seviyeye çıkarmasını sağlamak için uygulama, yazılım ve donanım seçimlerinin bir profesyonel ile yapılmasına önem göstermeniz, sizi daha ileriye ve doğruya taşıyacak, hedef mal alımı ile israfı önlemiş olacaktır. DelcomRF Radyo Bilişim Elektronik Sistemleri Savunma San. Tic. A.Ş. size ürün, proje ve fikir destek hizmetleri vermekten memnuniyet duyar.

Kablosuz Mimari, Kablosuz Otomasyon Uygulamaları, Delcomrf Radyo Bilişim Elektronik Sistemleri Savunma San Tic AŞ, Kablosuz Sensor Ağlarını Entegre Etme, Kablosuz Sensor Entegrasyonu, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kurumu, 4-20mA Sinyal Ve I/O Haberleşmesi, Uzun Mesafelerde Kablosuz Veri İletişimi, Doğru Anten Kullanımı ve RF Çıkış Gücünü Ayarlama Yeteneği, Pwm Modbus RF Radyo Modemler, Lisanslı Band Modbus RS-485 Seviyesinde Haberleşen Radyo Modem, ISM Band Serbest Band Modbus RS-485 Seviyesinde Haberleşen Radyo Modem, Yüksek Duyarga Hassasiyetine Sahip Modbus RF Radyo Modemler, RF Kablosuz Çalışan Bir Sistem İle Otomatik Ölçümle, Endüstriyel Ortamda Kablosuz Çalışmak, 100mW RF Güç İle Dijital Ya Da Analog Verilerin 5000 Metre İlerideki Alıcıya Kablosuz İletilmesi, Endüstriyel Otomasyon İçin Kablosuz Teknolojiler

Author

delcomrf

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.